Awal Tyol Dios Vol. 2

Tk'ab' tnej aq'untl b'ant kyu'n kab'e Asociación: AECM-MAM ex LAMP, ex tu'n jun ch'uq b'itzil te ila' kojb'il ex te ila' iglesia.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.